در این مجموعه از محصولات ویداوین، تنها زیبایی و و ظاهر آنها مدنظر نبوده است. محصولات این دسته‌بندی دارای کاربرد خاصی هم هستند. نمایش زمان، ابزارهای نوشتن و …