برخی از نمونه‌های کفپوش آسانسور ویداوین را که نصب شده و عکس آنها توسط خریداران محترم برای ما ارسال شده است را در صفحه نمونه کفپوش آسانسور مشاهده فرمایید. این عکس‌ها نه در هنگام نصب، بلکه مدتی پس از نصب و تردد گرفته شده و برای ویداوین ارسال شده‌اند. همچین چند اطلاعات مفید در مورد کفپوش‌های آسانسور در صفحه فوق قرار داده شده است.

قیمت کفپوش آسانسور ویداوین بستگی به ابعاد آسانسور شما دارد و شروعش از ۴۰۰ هزار تومان است. برای ثبت سفارش و درج ابعاد آسانسور لطفا یکی از طرح‌ها را انتخاب کنید.