شما از طریق این صفحه می‌توانید با درج مبلغ مورد‌نظر خود (به تومان)، آن را به صورت آنلاین و با استفاده از کلیه‌ی کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمائید. لطفا پس از پرداخت و جهت ثبت نهایی سفارش با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۲۶۴۳۲۲ تماس حاصل فرمائید.

همچنین در صورتی‌که امکان پرداخت آنلاین ندارید، می‌توانید وجه سفارشتان را به حساب بانکی ویداوین واریز نمایید.

شماره کارت بانک ملت: ۶۱۰۴.۳۳۷۴.۷۸۹۹.۷۲۸۹ به نام صالح سخندان

شماره حساب بانک ملت: ۱۹۵۳۶۵۸۲۰۳ به نام صالح سخندان

شماره شبای بانک ملت: IR60 0120 0100 0000 1953 6582 03 به نام صالح سخندان