شما از طریق این صفحه می‌توانید با درج مبلغ مورد‌نظر خود (به تومان)، آن را به صورت آنلاین و با استفاده از کلیه‌ی کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمائید. لطفا پس از پرداخت و جهت ثبت نهایی سفارش با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۲۶۴۳۲۲ تماس حاصل فرمائید.

همچنین در صورتی‌که امکان پرداخت آنلاین ندارید، می‌توانید وجه سفارشتان را به حساب بانکی ویداوین واریز نمایید.

شماره کارت بانک ملت: 6104337379456062 به نام صالح سخندان

شماره حساب بانک ملت: 8985475888 به نام صالح سخندان

شماره شبای بانک ملت: IR090120020000008985475888 به نام صالح سخندان