شما از طریق این صفحه می‌توانید با درج مبلغ مورد‌نظر خود (به تومان)، آن را به صورت آنلاین و با استفاده از کلیه‌ی کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمائید. لطفا پس از پرداخت و جهت ثبت نهایی سفارش با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۷۶۷۲۸۹ تماس حاصل فرمائید.

همچنین در صورتی‌که امکان پرداخت آنلاین ندارید، می‌توانید وجه سفارشتان را به حساب بانکی ویداوین واریز نمایید.

شماره کارت بانکی: ۵۰۴۱.۷۲۱۰.۷۲۱۳.۶۶۳۴ به نام صالح سخندان