همواره از طریق طی کردن فرآیند خرید آنلاین از سایت ویداوین می‌توانید مبلغ سفارش را به صورت آنلاین پرداخت نمایید. همچنین بعد از هماهنگی با ویداوین و از طریق این صفحه نیز می‌توانید با درج مبلغ مورد‌نظر خود (به تومان)، آن را به صورت آنلاین و با استفاده از کلیه‌ی کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نمائید. لطفا پس از پرداخت و جهت ثبت نهایی سفارش با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۰۷۷۲۸۲ تماس حاصل فرمائید.

درصورتیکه امکان پرداخت آنلاین ندارید، می‌توانید وجه سفارشتان را به حساب بانکی ویداوین واریز نمایید.

شماره کارت بانک ملت: 6104337379456062 به نام صالح سخندان

شماره حساب بانک ملت: 8985475888 به نام صالح سخندان

شماره شبای بانک ملت: IR090120020000008985475888 به نام صالح سخندان