نصب طاقچه مجازی سه بعدی بسیار ساده است. اگر سریع باشید در کمتر از دو ددقیقه هم ممکن است. در این مطلب شما مراحل نصب طاقچه مجازی را میخوانید و در انتها میتوانید ویدیوی آموزش نصب را هم ببینید.

گام اول: انتخاب محل نصب

محل مناسب میتواند دیوار، درب اتاق یا کمد دیواری یا ستون باشد. در هر صورت آن محلی زمانی مناسب است که کاملا در معرض دید مستقیم باشد. یعنی بیشتر افرادی که در آن اتاق یا سالن حضور پیدا میکنند آن دیوار یا سطح را از روبرو ببینند. رنگ محل نصب هم میتواند تاثیر مثبت در حس سه بعدی طاقچه ها داشته باشد. رنگ های تیره و رنگی از دیوار ها سفید خالص بهتر هستند.

گام دوم: عمودی یا افقی؟

طاقچه ها را میتوانید به سه حالت عمودی، افقی و پله ای نصب کنید. این موضوع بستگی به آن محل دارد. روی دیوار های عریض یا راهرو ها حالت افقی مناسب تر است و روی درب و ستون ها حالت عمودی. در راه پله ها هم میتوانید به حالت پله ای نصب کنید.

گام سوم: علامت گذاری

بهترین حالت سه بعدی زمانی دیده میشود که طاقچه ها را در ارتفاع مناسب نصب کنید. بهترین ارتفاع در خط دید است. این مقدار معمولا بین یک و نیم تا دو متر از سطح زمین می‌باشد. بنابراین با کمک خط کش و مداد یک خط صاف در ارتفاع مورد نظر نصب کنید. دقت کنید قرار است طاقچه ها را بر روی این خط نصب کنید.

گام چهارم: نصب طاقچه اول

بهتر است از طاقچه وسطی کار را شروع کنید و دو تای بعدی را در کنار آن نصب کنید. کاغذ پشت طاقچه مجازی را از پایین به مقدار پنج سانتی متر جدا کنید و به پشت تا کنید. حالا آن را برگردانید و قسمت چسب دار که پایین آن است را روی خط افقی مماس کنید و بچسبانید. حالا به آرامی کاغذ پشت را جدا کنید. همزمان با دست مخالف سطح استیکر را به دیوار فشار دهید تا به دیوار بچسبد. این کار را آران و از سمت پایین به بالا و از وسط به اطراف انجام دهید تا حباب هوا زیر آن باقی نماند.

گام پنجم: نصب طاقچه دوم و سوم

بین طاقچه ها باید حداقل هشت سانتی متر و حداکثر دوازده سانتی متر فاصله وجود داشته باشد. پس این مقدار را به صورت مساوی برای هردو طرف علامت بزنید و مثل طاقچه اول آنها را بچسبانید.

نکته: نصب در حالت افقی و پله ای

اگر میخواهید طاقچه مجازی ویداوین را به صورت عمودی یا پله ای نصب کنید باید وسطی را در اتفاع دید نصب کنید و دوتای دیگر را با آن تنظیم کنید.

فیلم معرفی و آموزش نصب طاقچه مجازی

.
اگر سوالی درباره طاقچه مجازی دارید و این صفحه پیدا نکردید به صفحه سوالات متداول درباره طاقچه مجازی سری بزنید