شکایات، انتقادات و پیشنهادات

با سلام، ویداوین و همه اعضای تیم وبسایت و فروشگاه تمام تلاش خود را برای جلب رضایت شما انجام می‌دهند. در صورت وجود هر گونه مشکل، ما پذیرای انتقادات و شکایات شما هستیم. چراکه رضایت شما از خریدتان در اولویت است و بقای ما در گرو این موضوع است. بنابراین اطمینان داشته باشید که رسیدگی به پیام شما در این بخش از تمام کار ها برای ما مهم تر است.

برای انقال شکایات، انتقادات و پیشنهادات از فرم زیر استفاده نمایید.

با تشکر

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.